สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (NGV Call Center) 1365 กด 5. 
Copyright © 2008 PTT ICT Solutions Company Limited (A Company of PTT Group). All rights reserved.

Download Garmin POI (.GPX)

Download Google Earth POI (.KMZ)

Download IGO POI (.UPOI)